345/2012 Sb.Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 10. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2012
o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení plynárenské soustavy (dále jen „dispečerské řízení“), pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných výrobci plynu, provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy a provozovateli zásobníku plynu pro dispečerské řízení, přípravu provozu, provoz a rozvoj plynárenské soustavy a vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.


§ 2

Dispečerské řízení

        (1)  Dispečerské řízení slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenské soustavy nebo částí této soustavy a zahrnuje

a)   přípravu řízení provozu,

b)   operativní řízení provozu,

c)   vyhodnocení provozu.

        (2)  Dispečerské řízení provádějí:

a)   technický plynárenský dispečink provozovatele přepravní soustavy,

b)   technické plynárenské dispečinky provozovatelů distribučních soustav,

c)   technické plynárenské dispečinky provozovatelů zásobníků plynu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dispečerské řízení
§ 3 - Spolupráce provozovatelů
§ 4 - Řízení plynárenské soustavy
§ 5 - Dispečerské pokyny
§ 6 - Příprava provozu přepravní soustavy
§ 7 - Operativní řízení provozu přepravní soustavy
§ 8 - Vyhodnocení provozu přepravní soustavy
§ 9 - Příprava provozu distribuční soustavy
§ 10 - Operativní řízení provozu distribuční soustavy
§ 11 - Vyhodnocení provozu distribuční soustavy
§ 12 - Příprava provozu zásobníku plynu
§ 13 - Operativní řízení provozu zásobníku plynu
§ 14 - Vyhodnocení provozu zásobníku plynu
§ 15 - Příprava provozu výrobny plynu
§ 16 - Operativní řízení výrobny plynu
§ 17 - Vyhodnocení provozu výrobny plynu
§ 18 - Předávání údajů mezi výrobci plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovateli distribučních soustav a provozovateli zásobníků plynu
§ 19 - Zrušovací ustanovení
§ 20 - Účinnost
Zavřít
MENU