275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. října 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU