206/2012 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. června 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 6. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
206

VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2012
o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky


        Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje:

a)   obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,

b)   obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně
§ 3 - Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně
§ 4 - Rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně
§ 5 - Protokol o výsledku zkoušky
§ 6 - Požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně, obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně
Příloha č. 2 - Náležitosti osvědčení prvního stupně
Příloha č. 3 - Náležitosti osvědčení druhého stupně
Příloha č. 4 - Náležitosti osvědčení třetího stupně
Zavřít
MENU