123/2012 Sb.Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. dubna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 328/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
123

VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2012
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod,

b)   vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání,

c)   náležitosti žádosti o odklad placení poplatku (dále jen „odklad“),

d)   postup České inspekce životního prostředí při

1.   posuzování žádosti o povolení odkladu a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod
§ 3  
§ 4 - Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání
§ 5 - Náležitosti žádostí o odklad
§ 6 - Postup České inspekce životního prostředí při posuzování žádostí o povolení odkladu a povolování odkladu
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha - Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání
Zavřít
MENU