463/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 23. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
463

VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odstavec  1 zní:

        „(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   hlavními jídly oběd a večeře,

b)   doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU