388/2011 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 29. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
388

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):


§ 1

        Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

        Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku
Příloha č. 2 - Dovednosti vodicího psa
Zavřít
MENU