277/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

Částka: 099 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. září 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 1. října 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2011
o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů


        Vláda nařizuje podle § 38 odst. 5 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.:


§ 1

        Vzor průkazu kontrolujícího (dále jen „průkaz“) je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

        (1)  Průkaz je oboustranná papírová karta se zaoblenými rohy o rozměrech 6,8 x 9,9 cm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.

        (2)  Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná v ultrafialovém světle.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU