203/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 15. února 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
203

VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2011,
kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb.,
o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb. a vyhlášky č. 72/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova „nebo s přesností na padesátihaléře“ zrušují a slova „a ostatní tabák množství takového“ se nahrazují slovem „množství“.

        2.  V § 2 odstavec  3 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU