110/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2011 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 15. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 31. srpna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

VYHLÁŠKA
ze dne 15. dubna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb. a vyhlášky č. 11/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písmeno q) zní:

       „q) 1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce,“.

        2.  V § 2 odst. 3 písm. a) se za slova „žáka v základní škole,“ vkládají slova „dítě nebo“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU