13/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. února 2011 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 25. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 1. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2011
o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky
a jejího ochranného pásma

        (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hadce u Želivky (dále jen „národní přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

        (2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko a Hulice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
§ 2 - Předmět ochrany
§ 3 - Bližší ochranné podmínky
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Hadce u Želivky
Příloha č. 2 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Hadce u Želivky
Příloha č. 3 - Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Hadce u Želivky a jejího ochranného pásma
Zavřít
MENU