11/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 2011 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 25. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb.,
o krajských normativech

        Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb. a vyhlášky č. 8/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. t) bodě 1 se slovo „ve“ nahrazuje slovy „v základní škole,“.

        2.  V § 2 odst. 5 se slovo „celkovému“ zrušuje.

        3.  V § 2 odst. 5 na konci textu věty první a v § 7 na konci odstavce  5 se doplňují slova „v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU