428/2010 Sb.Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 21. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
428

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2010
stanovící okruh cizinců,
kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky
pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza        Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:


§ 1

        Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) upravuje okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha - Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
Zavřít
MENU