74/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. března 2010 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 4. března 2010 Nabývá účinnosti: 24. března 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

VYHLÁŠKA
ze dne 4. března 2010,
kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí,
ve znění pozdějších předpisů        Česká národní banka stanoví podle § 18 odst. 10 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 278/2009 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb. a vyhlášky č. 251/2007 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU