53/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. února 2010 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 11. února 2010 Nabývá účinnosti: 12. března 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, se mění takto:

        1.  V § 1 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Technické podmínky stanovené pro požární techniku uvedenou v odstavci  1 písm. b) a c) se vztahují pouze na jednotky hasičských záchranných sborů krajů a na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.“.

Dosavadní odstavec  2 se označuje jako odstavec  3.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU