8/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. ledna 2010 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 30. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

8

VYHLÁŠKA

ze dne 30. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

§ 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb. a vyhlášky č. 33/2009 Sb., se na konci textu písmene r) doplňují slova , nebo 1 dítě ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

MENU