214/2009 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 20. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

ZÁKON
ze dne 17. června 2009
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

§ 1

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009.

        (2)  Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 23 600 605 000 Kč.

        (3)  Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 3  
Zavřít
MENU