194/2009 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 23. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2009
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4, § 20 odst. 3 a § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.:

§ 1
Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky

        (1)  Přístupové údaje pro přihlašování do datové schránky tvoří uživatelské jméno a bezpečnostní heslo.

        (2)  Uživatelské jméno je pro každou osobu jedinečné.

        (3)  Uživatelské jméno je řetězec nejméně 6 a nejvýše 12 znaků vzniklý automatizovaným generováním.

        (4)  Bezpečnostní heslo je řetězec nejméně 8 a nejvýše 32 znaků. Vždy se jedná o kombinaci písmen, číslic a speciálních znaků.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky
§ 2 - Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky
§ 3 - Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky
§ 4 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky
§ 5 - Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky
§ 6 - Doba uložení datové zprávy v datové schránce
§ 7 - Technické náležitosti užívání datové schránky
§ 8 - Způsob tvorby identifikátoru datové schránky
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního hesla
Příloha č. 2 - Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem
Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky
Zavřít
MENU