33/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. ledna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 19. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

33

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se číslo 1,37 nahrazuje číslem 1,36.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.

MENU