429/2008 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů

Částka: 139 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2008 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 26. listopadu 2008 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
429

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 26. listopadu 2008
o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy byla provedena změna alfabetického kódu Černé Hory v Klasifikaci zemí CZ-GEONOM. Změna je vyjádřena v následující tabulce:


Země
Alfabetický kód (A2)
Numerický kód (N3)
původní
nový
nezměněný
Černá Hora
XM
ME
. . .

Zavřít
MENU