378/2008 Sb.Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Částka: 123 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. října 2008 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 1. října 2008 Nabývá účinnosti: 4. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 13. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
378

VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2008
o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky


        Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 14 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13 zákona:

§ 1
Schválení neznačkovaných plastických trhavin

        (1)  Plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky (dále jen „neznačkované plastické trhaviny“), se pro účely uvedené v odstavci  3 schvalují souběžně s vydáním povolení k nabývání výbušnin1).

        (2)  Po podání žádosti o povolení k nabývání výbušnin orgán státní báňské správy příslušný podle zákona k vydání povolení k nabývání výbušnin (dále jen „orgán státní báňské správy“)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Schválení neznačkovaných plastických trhavin
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU