282/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2008 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 1. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 5. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
282

VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry        Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 11a odst. 9, § 12a odst. 8, § 15 a § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., podle § 7a odst. 5, § 7b odst. 9, § 8 odst. 9, § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 písmeno e) zní:

       „e) obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky uvedené v § 8a odst. 1, 2, nebo 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“.

        2.  V § 2 odst. 6 písmeno d) zní:

       „d) uznanou burzou osoba organizující trh uznaný příslušnými orgány, který funguje pravidelně, má pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány státu sídla této osoby, která vymezují podmínky, za nichž trh působí, podmínky přístupu na trh a podmínky, které musí splňovat nástroj, aby bylo možné s ním na trhu obchodovat. V případě derivátového trhu clearingový mechanismus tohoto trhu stanoví, že deriváty podléhají denní aktualizaci marží poskytujících podle názoru příslušných orgánů vhodnou ochranu účastníků trhu,“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU