167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 29. května 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU