153/2008 Sb.Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. dubna 2008 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 18. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 13. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

VYHLÁŠKA
ze dne 18. dubna 2008
o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu,
dovozu a tranzitu výbušnin


        Český báňský úřad stanoví podle § 25k zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.:

§ 1
Vzory

        (1)  Vzor žádosti - povolení pro nabývání výbušnin mezi organizacemi v rámci České republiky1) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Vzor žádosti - povolení pro předávání a tranzit výbušnin na území Společenství2) je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (3)  Vzor žádosti - povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin3) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, jehož nedílnou součástí je Mezinárodní importní certifikát.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vzory
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor Žádost - povolení pro nabývání výbušnin mezi organizacemi v rámci České republiky
Příloha č. 2 - Vzor Žádost - povolení pro předávání a tranzit výbušnin na území Společenství
Příloha č. 3 - Vzor Žádost - povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
Zavřít
MENU