146/2008 Sb.Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 9. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 14. května 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
146

VYHLÁŠKA
ze dne 9. dubna 2008
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací1).


§ 2
Projektová dokumentace

        (1)  Rozsah a obsah projektové dokumentace

       a) leteckých staveb pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
       b) leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Projektová dokumentace
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rozsah a obsah projektové dokumentace letecký staveb pro ohlášení stavby.
Příloha č. 2 - Rozsah a obsah projektové dokumentace letecký staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.
Příloha č. 3 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění letecký staveb.
Příloha č. 4 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby, uvedené ve stavebním zákoně.
Příloha č. 5 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení.
Příloha č. 6 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby.
Příloha č. 7 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby
Příloha č. 8 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení.
Příloha č. 9 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby
Zavřít
MENU