47/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Částka: 015 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 31. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 20. února 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

47

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se číslo 90 nahrazuje číslem 65.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.

MENU