86/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb.

Částka: 086 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 30. července 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů1.
V čl. I mají místo slov „Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha“ správně být slova „Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5“.
2.
V čl. I mají místo slov „Volební obvod č. 55 Sídlo: Bmo-město“ správně být slova „Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-město“.
MENU