344/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. března 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU