313/2007 Sb.Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2007 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 22. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
313

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů,
o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru
a o náhradách jejich nutných výdajů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. c) a d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):

§ 1

Odměna insolvenčního správce při konkursu

        (1)  Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele.

        (2)  Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odměna insolvenčního správce při konkursu
§ 2 - Odměna insolvenčního správce při reorganizaci
§ 3 - Odměna insolvenčního správce při oddlužení
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce
§ 8 - Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem
§ 9 - Odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU