277/2007 Sb.Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 193/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2007
o kontrole klimatizačních systémů


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k  provedení § 6 odst. 7 a 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a stanoví

       a) způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů,
       b) rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu podle písmene a).

§ 2
Pravidelná kontrola klimatizačních systémů

        (1)  Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a  poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pravidelná kontrola klimatizačních systémů
§ 3 - Zpráva o kontrole klimatizačního systému
§ 4 - Přezkoušení osob provádějících kontroly
§ 5 - Účinnost
Příloha - Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému
Zavřít
MENU