251/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. října 2007 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 18. září 2007 Nabývá účinnosti: 3. října 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
251

VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2007,
kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí,
ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 16 odst. 2, § 18 odst. 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU