248/2007 Sb.Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. října 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. srpna 2007
o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy ocenění
§ 3 - Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
§ 4 - Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče
§ 5 - Cena Prof. MUDr. Gustava Kabrhela
§ 6 - Cena Makropulos
§ 7 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 8  
Zavřít
MENU