218/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2007 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 205/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
218

ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.


Čl.  I

        Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:

        1.  V § 91 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2018" se nahrazuje číslem "2020".

        2.  V § 92 odst. 1, 2 a 3 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".

        3.  V § 92 odst. 5 písm. b) se slova "(§ 194, 195 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)" zrušují.

        4.  V § 94 odst. 1 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".

        5.  V § 94 odst. 2 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".

        6.  V § 95 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".

        7.  V § 99 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2011" se nahrazuje číslem "2013".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 110/2006 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU