72/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. dubna 2007 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. března 2007 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 15. února 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
72

VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2007,
kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků,
ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. a) až i) a k) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci § 1 se doplňuje věta "Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU