590/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Částka: 188 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
590

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci


        Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

1.
Vyšetření nebo ošetření
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU