523/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Částka: 168 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 315/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 20. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU