454/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. září 2006 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 18. září 2006 Nabývá účinnosti: 1. října 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
454

VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2006,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

        Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, se mění takto:

        1.  V § 15 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

       "d) nehodnocen(a).".

        2.  V § 15 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují slova "nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU