359/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. července 2006 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. června 2006 Nabývá účinnosti: 18. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. a vyhlášky č. 244/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 zní:

        "(1)  Touto vyhláškou se provádějí ustanovení § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2, § 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 písm. b), § 12a odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 17a odst. 1, § 17b odst. 5, § 17d odst. 4, § 19a odst. 7, § 25 odst. 3, § 32 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42b odst. 8, § 42c odst. 2, § 44 odst. 4, § 45 odst. 4, § 49c odst. 2, § 49f odst. 2, § 49g odst. 2, § 55 odst. 7, § 55d odst. 2, § 58 odst. 2, § 67 odst. 4, § 70a odst. 2, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 81 odst. 8, § 82 odst. 7, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 91a odst. 11 a § 98 odst. 2 a 3 zákona.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU