171/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
171

ZÁKON
ze dne 20. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se na konci písmene c) doplňuje bod 14, který zní:

  "14.
k převodu částky 5 000 000 000 Kč získané za rok 2005 ze zisku z titulu účasti státu v obchodních společnostech ČEZ, a. s. a OSINEK, a. s. do státního rozpočtu a určené k odstranění povodňových škod vzniklých v roce  2006 a k provedení nových protipovodňových opatření,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU