45/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 021 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 22. února 2006 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

opraveno redakčním sdělením rs31/2006 Sb.

45

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 35/1993 Sb., zákonem č. 96/1993 Sb., zákonem č. 157/1993 Sb.,
zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 323/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb.,
zákonem č. 114/1994 Sb., zákonem č. 259/1994 Sb., zákonem č. 32/1995 Sb., zákonem č. 87/1995 Sb.,
zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 149/1995 Sb., zákonem č. 248/1995 Sb., zákonem č. 316/1996 Sb.,
zákonem č. 18/1997 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 209/1997 Sb., zákonem č. 210/1997 Sb.,
zákonem č. 227/1997 Sb., zákonem č. 111/1998 Sb., zákonem č. 149/1998 Sb., zákonem č. 168/1998 Sb.,
zákonem č. 333/1998 Sb., zákonem č. 63/1999 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb.,
zákonem č. 170/1999 Sb., zákonem č. 225/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 3/2000 Sb.,
zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 72/2000 Sb., zákonem č. 100/2000 Sb.,
zákonem č. 103/2000 Sb., zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 241/2000 Sb.,
zákonem č. 340/2000 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb., zákonem č. 117/2001 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb.,
zákonem č. 239/2001 Sb., zákonem č. 453/2001 Sb., zákonem č. 483/2001 Sb., zákonem č. 50/2002 Sb.,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
§ 3 - Předmět daně z příjmů fyzických osob
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně a daňová ztráta
§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
§ 7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 7a - Daň stanovená paušální částkou
§ 7b - Daňová evidence
§ 7c - Minimální základ daně
§ 8 - Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 - Příjmy z pronájmu
§ 10 - Ostatní příjmy
§ 11 - Výpočet příjmu spoluvlastníka
§ 12 - Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou
§ 13 - Výpočet příjmů spolupracujících osob
§ 13a - Výpočet daně ze společného základu daně manželů
§ 14 - Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
§ 15 - Nezdanitelná část základu daně
§ 16 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob
§ 17a - Zdaňovací období
§ 18 - Předmět daně
§ 19 - Osvobození od daně
§ 20 - Základ daně a položky snižující základ daně
§ 20a  
§ 20b - Samostatný základ daně
§ 21 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Zdroj příjmů
§ 23 - Základ daně
§ 23a - Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost
§ 23b - Výměna podílů
§ 23c - Fúze a rozdělení společností
§ 23d  
§ 24 - Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 25  
§ 26 - Odpisy hmotného majetku
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 32a - Odpisy nehmotného majetku
§ 32b - Nájem podniku
§ 33  
§ 34 - Položky odčitatelné od základu daně
§ 35 - Sleva na dani
§ 35a  
§ 35b  
§ 35ba  
§ 35c  
§ 35d  
§ 36 - Zvláštní sazba daně
§ 37  
§ 37a  
§ 37b  
§ 38  
§ 38a - Zálohy
§ 38b - Minimální výše daně
§ 38c - Zahraniční plátce daně
§ 38d - Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
§ 38e - Zajištění daně
§ 38f - Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
§ 38fa - Platební zprostředkovatel
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů fyzických osob
§ 38ch - Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění
§ 38g - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
§ 38ga - zrušen
§ 38gb - Daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu
§ 38h - Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38i - Odpovědnost plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38j - Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38k - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění
§ 38l - Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u plátce daně
§ 38m - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
§ 38n - Daňová ztráta
§ 38na  
§ 38nb - Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček
§ 38nc - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
§ 38o - Stanovení daně z příjmů právnických osob u investičních společností vytvářejících podílové fondy
§ 38p  
§ 38r  
§ 38s  
ČÁST PÁTÁ  
§ 39  
§ 39a  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Účinnost
Zavřít
MENU