40/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. února 2006 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40

VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2006,
kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí        Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 3 a 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí):


Čl. I

        Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "podle § 5 zákona" zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU