96/2006 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily

Částka: 048 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. října 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. června 2004 Nabývá účinnosti: 30. září 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 38/2018 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

        Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 12 dne 20. září 2006.

        Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD


SMLOUVA

VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATÍMNÍ

PROVÁDĚNÍ

 A.  Dopis z České republikyPaní/Pane,


mám čest odvolat se na texty, a to "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (členskými státy Evropské unie, jinými než Belgie, Rakousko a Lucembursko) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb" a "Smlouvy mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a (Belgií, Rakouskem a Lucemburskem) o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb", jak vyplynuly z jednání s Nizozemskými Antilami a Arubou o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor, a které byly připojeny v pořadí příloh I, II, III a IV k závěrům jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie z 12. března (doc. 7660/04/FISC 68).

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Seznam odborných subjektů, na něž se odkazuje v článku 15
Zavřít
MENU