276/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. července 2005 Nabývá účinnosti: 14. července 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 15. února 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

276

VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2005,
kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových
nálepek při značení tabákových výrobků        Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. a) až i) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl.  I

        Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 1 zní:

        "(1)  Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty "Česká republika" v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části "převázány" třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy "Česká republika" s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro cigarety vytištěny černou barvou cena pro konečného spotřebitele, počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen "balení") a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Cena pro konečného spotřebitele je uvedena v celých korunách nebo s přesností na padesátihaléře. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro doutníky a cigarillos vytištěny černou barvou počet kusů v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně; pro tabák množství tabáku v kilogramech v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU