186/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. května 2005 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 4. května 2005 Nabývá účinnosti: 18. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
186

VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2005,
kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl.  I

        Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1).

_______________________________
      1) Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (čl. 4), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (čl. 4).".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU