155/2005 Sb.Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 19. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
155

VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005
o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání
a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány


        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 7 zákona:

§ 1

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) rádiovým zařízením jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),
       b) pevnou službou radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body,
       c) pevnou stanicí stanice pevné služby,
       d) základnovou stanicí pozemní stanice pozemní pohyblivé služby,
       e) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
       f) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,
       g) pozemní pohyblivou stanicí pohyblivá stanice pozemní pohyblivé služby schopná přemísťování po zemském povrchu uvnitř zeměpisných hranic země nebo světadílu,
       h) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na plavidle, které není trvale spojeno s pevninou,
       i)  letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Volací značky
§ 3 - Identifikační čísla a kódy
§ 4 - Tvorba volacích značek
§ 5 - Používání volacích značek
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Mezinárodní volací značka
§ 9  
§ 10 - Národní volací značka
§ 11 - Zvláštní volací značka
§ 12 - Účinnost
Příloha - Hláskovací tabulka
Zavřít
MENU