72/2005 Sb.Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 9. února 2005 Nabývá účinnosti: 17. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
72

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Poskytování poradenských služeb

        (1)  Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

        (2)  Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Poskytování poradenských služeb
§ 2 - Obsah poradenských služeb
§ 3 - Školská poradenská zařízení
§ 4 - Dokumentace
§ 5 - Poradna
§ 6 - Centrum
§ 7 - Škola
§ 8 - Poskytování poradenských služeb za úplatu
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Standardní činnost poraden
Příloha č. 2 - Standardní činnost center
Příloha č. 3 - Standardní činnost školy
Zavřít
MENU