637/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 216 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
637

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě        Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"e)  
školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a),
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU