582/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Částka: 200 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. listopadu 2004 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 18. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
582

VYHLÁŠKA
ze dne 18. listopadu 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí        Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 3 a 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví

       a) tvar a obsah registračních čísel,
       b) náležitosti osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "registr"),
       c) seznam dokladů, kterými se prokazuje ukončení odborného studia,
       d) způsob vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti,
       e) rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti,
       f) způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky vykonat,
       g) seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti,
       h) podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře.

§ 2

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Tvar a obsah registračních čísel
§ 3 - Náležitosti osvědčení o zápisu do registru
§ 4 - Seznam dokladů prokazujících ukončení odborného studia
§ 5 - Způsob a podmínky vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti
§ 6 - Rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti
§ 7 - Způsob složení a rozsah odborných zkoušek   pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře   včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky vykonat
§ 8 - Seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti
§ 9 - Podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - OSVĚDČENÍ O ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Příloha č. 2 - OSVĚDČENÍ O ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Příloha č. 3 - ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Příloha č. 4 - ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO STŘEDNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ
Příloha č. 5 - ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO VYŠŠÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ
Příloha č. 6 - SEZNAM ŠKOL, ŠKOLICÍCH ZAŘÍZENÍ A SPECIALIZOVANÝCH PROFESNÍCH INSTITUCÍ POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA DOSAŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Příloha č. 7 - PŘIHLÁŠKA K ODBORNÉ ZKOUŠCE POJIŠŤOVACÍHO AGENTA NEBO POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE
Příloha č. 8 - OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍM KVALIFIKAČNÍM STUPNI ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE/ SAMOSTATNÉHO LIKVIDÁTORA POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ OSVĚDČENÍ O STŘEDNÍM/ VYŠŠÍM KVALIFIKAČNÍM STUPNI ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE
Zavřít
MENU