436/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU