424/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. června 2004 Nabývá účinnosti: 20. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 14. března 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU