254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
254

ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004
o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

§ 1
Účel zákona

        Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.


§ 2
Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Bezhotovostní platby
§ 4  
§ 5 - Kontrola a správní delikty
§ 6  
§ 7 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU